ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Website này được điều hành bởi Kate and Kylie ,thay mặt cho công ty, các đối tác quốc tế, các chi nhánh, các tổ chức hội viên.

Chấp thuận các điều khoản
Các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản sử dụng”) sẽ quản lý truy cập và sử dụng website, bao gồm nội dung và dịch vụ được cung cấp trên website hoặc thông qua website. Khi bạn sử dụng website này, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng về các chính sách bảo mật của chúng tôi tại www.cushmanwakefield.com / Điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật trên đồng nghĩa với việc bạn đã chưa truy cập sử dụng website này.

Thông tin truy cập Website của bạn
Khi bạn sử dụng website này, tức là bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn thích hợp với các chính sách bảo mật của chúng tôi.Tại bất cứ thời điểm nào, chúng tôi có thể cập nhật các quy định này mà không cần báo trước.

Sửa đổi Website
Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật nội dung của Website tại bất cứ thời điểm nào vì thế nội dung của nó có thể chưa đầy đủ hoặc đang được cập nhật tại thời điểm đó.

Độ chính xác và sự tin cậy của thông tin trên Website
Các thông tin được trình bày trên website được thực hiện với mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này, và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc vào các thông tin này.

Website này có thể bao gồm nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba. Tất cả các báo cáo và ý kiến đánh giá của các bên thứ ba và bên này hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp những dữ liệu mà không nhất thiết phản ánh ý kiến đánh giá của K & K.

Ý kiến đóng góp của người dùng
Website có thể cung cấp hoặc chứa các link đến các bảng thông báo, các website cá nhân hay thông tin cá nhân, diễn đàn thảo luận, các bản tin và các tính năng tương tác khác (“Dịch vụ tương tác”) cho phép người sử dụng đăng nội dung hoặc các tài liệu (“Ý kiến đóng góp của người dùng”) trên hoặc thông qua website.

Tất cả sự đóng góp của người dùng phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được quy định trong các Điều khoản sử dụng dưới đây.

Bất kỳ sự đóng góp nào mà bạn gửi đến Website phải không bí mật và không độc quyền. Bằng cách cung cấp các đóng góp trên Website, bạn công nhận K & K và các nhà cung cấp dịch vụ và của chúng tôi được cấp phép tương ứng, kế thừa và miễn phí chuyển nhượng bản quyền, không bị giới hạn trên phạm vi toàn cầu, tính lâu dài không độc quyền và chuyển nhượng đầy đủ cũng như chuyển nhượng cấp phép quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hiển thị, phân bổ nếu không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy.

Bạn chứ không phải K & K chịu trách nhiệm cho bất kỳ đóng góp ý kiến của người dùng về bài đăng của bạn trên Website.

Giám sát và thực thi
Chúng tôi có quyền (a) loại bỏ hoặc từ chối gửi bất cứ bài viết đóng góp nào của người dùng với bất kỳ lý do gì, (b) có thực thi đối với bất kỳ ý kiến đóng góp của người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết và hợp lý nếu chúng tôi thấy đóng góp của người dùng vi phạm các Điều khoản sử dụng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác được áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho C &W; (c) tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác về bạn cho bên thứ ba tuyên bố rằng dữ liệu được bạn đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư của họ, (d) thi hành pháp lý phù hợp, bao gồm giấy giới thiệu thi hành luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép của Website và (e) chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập toàn bộ hoặc một phần của Website vì 1 lý do nào đó, bao gồm cả hành vi vi phạm các Điều khoản sử dụng.

Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết đã xem xét tất cả các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên Website, và không đảm bảo sẽ loại bỏ kịp thời tài liệu phản đối sau khi nó đã được đăng. (Viết blog trở thành chức năng trên website của chúng tôi, đó là một cơ chế thích hợp gửi blog để người quản trị tại K & K để xem xét và phê duyệt trước khi đăng Vì vậy, không chắc chắn rằng chúng ta cần ngôn ngữ này.)

Tiêu chuẩn nội dung
Những tiêu chuẩn nội dung (“Tiêu chuẩn Nội dung”) áp dụng cho tất cả người dùng đóng góp ý kiến và sử dụng các dịch vụ tương tác. Đóng góp của người sử dụng phải tuân thủ tất cả các luật và các quy định và không được: (a) chứa các tài liệu mang nội dung nói xấu, tục tĩu, không đứng đắn, lăng mạ, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, nhằm khích động hoặc gây khó chịu, (b) quảng bá khiêu dâm hoặc các tài liệu khiêu dâm, bạo lực, hoặc phân biệt đối xử; (c) vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác, (d) quảng bá các hoạt động bất hợp pháp, (e) xuyên tạc danh tính hay tư cách của bạn; (f) liên quan đến hoạt động thương mại, chẳng hạn như chương trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi bán hàng, hoặc quảng cáo (thuật ngữ này mang ý nghĩa rộng nên không chắc chắn diễn đạt đúng nghĩa.), hoặc (g) cung cấp bản in của họ đã được đăng tải hoặc thông qua K & K của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, nếu điều này không thuộc trường hợp nêu trên.

Quy định nội dung đăng tải trên web
Bạn có thể tải về nội dung sử dụng cho mục đích cá nhân, không có tính chất thương mại, cấp bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu khác không thay đổi và bạn có thể xem. Không có quyền, hoặc quan tâm đến bất kỳ tài liệu tải về được chuyển giao cho bạn như là kết quả của bất kỳ tải hoặc sao chép.

Liên kết các website khác
Nếu Website có chứa các liên kết đến các website và dữ liệu nguồn của bên thứ ba. các liên kết chỉ để giúp bạn thuận lợi hơn trong truy cập. K & K không điều khiển hay chịu trách nhiệm về nội dung của các website đó. K & K không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào từ việc bạn sử dụng hay không thể sử dụng những website của bên thứ ba như thế. Nếu bạn quyết định truy cập website của bên thứ 3 được liên kết từ website của K & K bạn phải hoàn toàn tự chịu rủi roc ho riêng bạn tùy thuộc vào điều khoản, điều kiện sử dụng của website đó.