Chúng tôi nhận ra rằng khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn đồng nghĩa với việc bạn tin tưởng chúng tôi hành động có trách nhiệm. Đó là lý do chúng tôi thông qua chính sách về việc làm để thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn (“Chính sách bảo mật”). Chính sách bảo mật này nằm trong điều khoản sử dụng tại www.kateandkylie.com / Điều khoản sử dụng (có thể thay đổi) cho phép bạn truy cập và sử dụng website, bao gồm nội dung cũng như các dịch vụ cung cấp cho người dùng trên website. Khi bạn sử dụng website này, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản về các chính sách bảo mật của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi thu thập những thông tin của bạn? Chúng tôi sử dụng nó như thế nào?
Lý do khi chúng tôi có thể yêu cầu bạn tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân. Thông tin này được yêu cầu khi bạn đăng ký dịch vụ trực tuyến. Khi bạn cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch trực tuyến hoặc những liên hệ với chúng tôi liên quan tới Website hay các dịch vụ của khác của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn:

Khi đăng ký chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin như: tên, địa chỉ email, mật khẩu, công ty / người sử dụng lao động, vai trò tại công ty, lĩnh vực cũng như vị trí mà bạn quan tâm. Chúng tôi giữ một bản thông tin này. Điều này rất cần thiết giúp chúng tôi biết bạn đã đăng ký sử dụng Website. Chúng tôi sẽ giữ một bản các sở thích riêng của bạn để đáp ứng cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Khi bạn đăng ký thành công bạn có thể tham gia các diễn đàn thảo luận của chúng tôi và chúng tôi giữ thông tin về bạn từ việc sử dụng các diễn đàn thảo luận này.
Khi bạn tham gia vào một cuộc thi, đăng ký với sự kiện khách hàng hoặc các sự kiện quảng cáo khác, chúng tôi sẽ yêu cầu về tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại,email để chúng tôi có thể quản lý các sự kiện tốt hơn.
Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân thông qua website hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để áp ứng các yêu cầu phù hợp với bạn. Nếu bạn không muốn thông tin này được sử dụng để liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn.
Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi có được từ các nguồn khác nhau để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ của chúng tôi giúp quản lý tốt dịch vụ khách hàng, marketing nhằm đảm bảo các nội dung dịch vụ và quảng cáo được thiết kế phù hợp với nhu cầu và mang đến lợi ích cho khách hàng. Chúng tôi lưu giữ thông tin khách hàng với khoảng thời gian thích hợp cho các mục đích này. Bên cạnh đó, chúng tôi chia sẻ thông tin khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ, các chi nhánh của chúng tôi cho các mục đích này. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân khi phải thực hiện bất kỳ bộ luật áp dụng nào đối với cơ quan chức năng có thẩm quyền, tòa án, cơ quan giám sát chính phủ theo quy định của luật cư trú trong và ngoài nước. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân đối với trường hợp bán, sáp nhập, chỉnh đốn mà chúng tôi được yêu cầu phải chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba tham gia vào quá trình này.
Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện nội dung và các chức năng của Website. Vì nó giúp chúng tôi theo dõi được mẫu mã website mà khách hàng ưa chuộng, số lượng khách sử dụng Website từ đó chúng tôi cải thiện thiết kế và bố trí website cũng như cung cấp nội dung mà khách hàng quan tâm nhất.